Mongolian tour guide
 
Mongolian-food2
Mongolian-food
Mongolian food 8
Mongolian food 2
Mongolian food 7
Mongolian food 4
Mongolian food 5
Mongolian food 3

"AN OUNCE OF SAUCE

COVERS A MULTITUDE OF SINS."

Anthony Bourdain

 

Mongolian tour guide